دانلود نرم افزار محک

دانلود DVD نرم افزار محک

  1. ابتدا نرم افزار winrar را از قسمت ابزار های پشتیبانی دانلود و نصب کنید
  2. بعد از دانلود هر دو بخش، آنها را Unzip کنید
  3. راهنمای نصب در حال ساخت می باشد
  4. بعد از نصب حتما نرم افزار را بروزرسانی کنید
  5. در صورت بروز مشکل، در ساعات اداری با پشتیبانی تماس بگیرید

فایل های نصب محک

دانلود نرم افزار محک

بعد ازدانلود، فایل را Unzip کنید
برای نصب به راهنمای نصب مراجعه کنید
نسخه 9.212
حجم 708mg

SQL 2014 (64bit)

بعد از دانلود، فایل را unzip کنید
برای نصب به راهنمای نصب مراجعه کنید
نسخه 64bit
حجم 2.47GB

SQL 2014 (32bit)

بعد از دانلود، فایل را unzip کنید
برای نصب به راهنمای نصب مراجعه کنید
نسخه 32bit
حجم 941mg

SQL 2008 (32bit)

بعد از دانلود، فایل را unzip کنید
برای نصب به راهنمای نصب مراجعه کنید
نسخه 32bit
حجم 317mg

ابزارهای پشتیبانی

دانلود AnyDesk

بعد ازدانلود، فایل را Unzip کنید
,ورژن 6.2
حجم 3mg

دانلود Ultraviewer

بعد از دانلود، فایل را unzip کنید
ورژن 6.2
حجم 2.47mg

دانلود WinRar

بعد از دانلود، فایل را unzip کنید
ورژن 6.01
حجم 3mg

دانلود WinRar

بعد از دانلود، فایل را unzip کنید
ورژن 6.01
حجم 3mg